Úvodní stránka

Bezplatné kineziologické vyšetření

v návaznosti na spolupráci v minulosti nabízí Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka i v tomto školním roce bezplatné kineziologické vyšetření dětí předškolního věku. Vyšetření bude probíhat, tak jako v minulosti, po předchozím souhlasu rodičů v prostorách školky v předem domluveném termínu. Výsledky tohoto vyšetření dostanou rodiče písemně s případným návrhem kompenzace, či doporučením dalšího postupu. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje