Úvodní stránka

Bramborový den

Minulý týden 7.11. se ve školce konal "Bramborový den". Děti celé dopoledne soutěžily v různých disciplínách - jako např. sbírání (hledání) brambor v písku, zkusily si také slalom s překážkami s bramborou na lžíci atd.. Dozvěděly se i něco málo o historii - jak sir Drake Francis přivezl brambory z Jižní Ameriky do Evropy jako dar královně Alžbětě  I. . A jak si s nimi nevěděl královský kuchař rady a udělal salát z jejich natě, který nikomu nechutnal. Povolali tedy sira Francise, aby jim vysvětlil, jak se správně připravují. Od té doby se staly velmi oblíbeným jídlem. Společně jsme si přednesli básničku "Koulela se ze dvora takhle velká brambora", vyhlásil se vítěz nejmenší, největší a nepodivnější brambory a na závěr si všichni děti odnesly zlatou medaily !!! Rodičům patří velké díky za připravené "bramborové" pohoštění, děkujeme!!!
Operační program lidské zdroje