Úvodní stránka

Brambory, brambory,

to je jídlo naše. V pondělí přineste do školky jednu bramboru, na výrobu bramborového panáčka pro zkrášlení naší školky a v úterý 6.11. nás čeká Bramborový den plný soutěží, tvoření a básniček. Sláva bramborám!
Operační program lidské zdroje