Úvodní stránka

Celé Česko čte dětem…

Minule paní učitelka, příště třeba pan starosta, ale ve středu 23. ledna nás, v rámci tohoto projektu na podporu čtení dětem, navštíví známý dabér dětských filmů Michal Mařík a přečte dětem ve třídách vybranou pohádku či úryvek z knihy.
Operační program lidské zdroje