Úvodní stránka

Celé Česko čte dětem…

Minule paní učitelka, příště třeba pan starosta, ale ve čtvrtek 11. dubna nás, v rámci tohoto projektu na podporu čtení dětem, navštíví slečna Zuzana a přečte dětem ve třídách vybranou pohádku či úryvek z knihy.
Operační program lidské zdroje