Úvodní stránka

Copak dělají babičky a dědečkové?

o.p.s. Mezi námi spustila projekt Pohádka pro radost  na podporu babiček a dědečků v domovech pro seniory, kteří jsou teď opravdu velmi osamělí. Děti mohou namalovat obrázek své oblíbené pohádky, ten nahrají na web společnosti. Ta pak vše vytiskne a doručí babičkám a dědečkům.                                 Více na: https://www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost                                                                         Budeme moc rádi, pokud se do projektu zapojíte                                   o.p.s. Mezi námi - plánuje vyzvat i čtecí babičky a dědečky, aby nahráli krátkou pohádku na video- Čtené pohádky. Tyto videa budou k dispozici na jejich webových stránkách.      
Operační program lidské zdroje