Úvodní stránka

Den dětí

budeme tento rok slavit ve čtvrtek 31.5. v dopoledních hodinách. Na zahradě MŠ bude na děti čekat plno soutěží, skákací hrad i pěkné odměny, abychom jejich den oslavili jak se patří.
Operační program lidské zdroje