Úvodní stránka

Den otevřených dveří


Ve středu 19.4. proběhl v naší škole Den otevřených dveří pro děti a rodiče, kteří se chystají k Zápisu. Zájemců přišlo hodně a my věříme, že se jim u nás líbilo. Měli možnost projít si celou školku, podívat se na její prezentaci na interaktivní tabuli a na vše se zeptat.  Veškeré potřebné informace jsou na našich webových stránkách v sekci Zápis do školy a Dokumenty ke stažení, připomínáme jen potřebné doklady k zápisu do mateřské školy: Řádně vyplněná Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, Řádně vyplněný Evidenční list,  DOKLAD O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE (OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO POTVRZENÍ Z Matriky MČ Praha 4), CIZINCI – DOKLAD O MÍSTĚ POBYTU, OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  
Operační program lidské zdroje