Úvodní stránka

Důležitá informace

Vážení rodiče, v souvislosti se změnou legislativy, kdy je poslední rok dítěte v mateřské škole povinný Vás žádám, abyste ředitelce školy nebo její zástupkyni neprodleně nahlásili změnu trvalého bydliště dítěte, pokud máte dítě přihlášené k pobytu mimo Městskou část Prahy 4 a dítě bude ve školním roce 2017/2018 předškolák. Vedení mateřské školy musí nahlásit ve vaší spádové mateřské škole, že se Vaše dítě bude povinně vzdělávat v MŠ 4 pastelky. Děkuji Mgr. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje