Úvodní stránka

Finance KO

Úhrada za vzdělávání 2019 -2020

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Částka 1190 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2018/2019 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 36 Kč/den Děti 7 let 40 Kč/den

 

 Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Částka 773 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2017/2018 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.  

Úplata za předškolní vzdělávání - č.ú.: 2000850389/0800

Úplata za školní stravování - č.ú. 2000850389/0800Děti 3-6 let 34 Kč/den Děti 7 let 38 Kč/den

Stravné je NUTNÉ platit bezhotovostně, např. bankovním převodem.

Úplata za stravování - č.ú.: 2000850389/0800 ( Plamínkové, Kotorská)

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Stravné, kdy bylo dítě omluveno je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby...

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNI SYMBOL!!!

Záloha na kulturu Částka 1000,-Kč/pololetí placená na účet školy   Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno dítěte, Kultura"
Operační program lidské zdroje