Úvodní stránka

Finance PL

Úhrada za vzdělávání 2019 -2020

Částka 1152 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2019/2020 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 36 Kč/den Děti 7 let 40 Kč/den

 

Stravné je NUTNÉ platit bezhotovostně, např. bankovním převodem.

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Stravné, kdy bylo dítě omluveno je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby, častější vyúčtování...

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNI SYMBOL!!!

Záloha na kulturu Částka 1000,-Kč/pololetí placená na účet školy (předškoláci), 500 Kč (malé děti)  
Operační program lidské zdroje