Úvodní stránka

Finance PL2

Číslo účtu MŠ: 2000850389/0800 Česká spořitelna

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Částka 1190 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2018/2019 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 36 Kč/den Děti 7 let 40 Kč/den

Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2017/2018

Částka 773 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2017/2018, bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné)  se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Úplata za předškolní vzdělávání - č.ú.: 2000850389/0800

POZOR: č. účtu pro platby stravného za děti, které dochází do MŠ Plamínkové 2 ( v základní škole) č. účtu: 0063111349/0800 (účet ZŠ Plamínkové)

Děti 3-6 let 34 Kč/den Děti 7 let 38 Kč/den

Stravné je NUTNÉ platit bezhotovostně, např. bankovním převodem.

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Absence dětí jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNI SYMBOL!!!

 Zálohy na kulturní akce se platí 1000 Kč za pololetí - děti z zelené a červené tř., 500 Kč z modré na č. účtu 2000850389/0800 - bude vyúčtováno podle absolvovaných akcí

Operační program lidské zdroje