Úvodní stránka

Finance PL2

Úhrada za vzdělávání 2020 -2021

Číslo účtu MŠ: 2000850389/0800 Česká spořitelna

Částka 1180Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2020/2021 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné)  se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800, stravné na účet 0063111349/0800 (účet ZŠ Plamínkové) Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 40 Kč/den Děti 7 let 44 Kč/den

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Absence dětí jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.

Dítě, které jde po obědě mimořádně, to znamená, že rodiče prokazatelně nenahlásí do 8,30 jeho vyzvednutí po obědě, nebude mít připravenou odpolední svačinu s sebou, ale svačina bude k dispozici ve 14,30 - ve třídě  jako pro děti, které jsou ve školce do odpoledne.

VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNI SYMBOL!!!

 Zálohy na kulturní akce se platí 1000 Kč za pololetí - děti z zelené a červené tř., 500 Kč z modré na č. účtu 2000850389/0800 - bude vyúčtováno podle absolvovaných akcí

Operační program lidské zdroje