Úvodní stránka

Finance SE

Úhrada za vzdělávání 2019 -2020

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Částka 1190 Kč/měsíc

Částka je platná pro školní rok 2018/2019 bez ohledu na docházku dítěte.

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., je s účinností od 1. ledna 2012 poskytováno vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti bezúplatně.

Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.

Děti 3-6 let 36 Kč/den Děti 7 let 40 Kč/den

Platby 2017/2018

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017 pro školní rok 2017/2018 takto:
pro děti přijaté k celodenní docházce 773,- Kč měsíčně
osvobození od úplaty v případě dětí se sociálním znevýhodněním požádá zákonný zástupce dítěte ředitelku školy nejpozději do 1. dne měsíce, kdy tuto slevu chce uplatnit na 0,- Kč měsíčně
předškolní děti podle zákona č. 561/2004 Sb., poplatek za předškolní vzdělávání neplatí na 0,- Kč měsíčně
Úplata za vzdělávání (školné) i stravné se platí bezhotovostním způsobem na č. účtu 2000850389/0800. Školné i stravné musí být zaplaceno předem k 20. dni předcházejícího měsíce (koncem září na říjen, atd.), nebo ihned při příchodu dítěte do MŠ během školního roku. V září po obdržení variabilního symbolu.
Částka na úhradu kulturních akcí a dopravy na tyto akce pro školní rok 2017/2018 bude odsouhlasena na schůzce rodičů na začátku školního roku. Při nedostatku prostředků na osobním podúčtu dítěte budou rodiče vyzváni, aby finance doplnili. Bude zúčtováno na konci docházky dítěte do MŠ. 1000,- Kč ročně
Stravné je možno platit pouze bezhotovostním převodem / souhlas s inkasem/ na číslo účtu 2000850389/0800 Cena za celodenní stravu dětí do 6 let: 34,- Kč Cena za celodenní stravu 7letých dětí: 38,- Kč (děti s odkladem školní docházky)

V ceně za stravné je oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim (bylinkové čaje, džusy, šťávy.. + pítka s vodou) Stravné, kdy bylo dítě omluveno je vyúčtováno na konci školního roku nebo můžete kontaktovat paní hospodářku, podá informaci o zůstatku, domluvíte si další platby, častější vyúčtování...

Paní hospodářka je v MŠ k dispozici: pondělí, středa, pátek od 7,30 -15 hodin
Od školního roku 2010/11jsou všechny platby v MŠ pouze bezhotovostní.
Operační program lidské zdroje