Úvodní stránka

Informace k daním za prázdninový provoz v Kaplické

Termín vydávání potvrzení o vynaložených nákladech na umístění dítěte v mateřské škole Kaplická v době prázdninového provozu -srpen 2020: úterý 16. 2. 2021 od 15.00 do 16.30 hodin v kanceláři vedoucí učitelky ( nízká provozní budova) Mgr. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje