Úvodní stránka

Informace ke koronaviru

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ Vážení rodiče, MČ Praha 4 rozhodla, že mateřské školy prozatím svůj provoz nepřeruší. Toto stanovisko se však může „ze dne na den“ změnit s ohledem na vyvíjející se situaci.  O všem vás budeme neprodleně informovat na webu školy : www.4pastelky.cz. Naše mateřská škola je velká, v současné době máme zapsáno 84 - 112 dětí na každém objektu. Při předávání a vyzvedávání dětí se zde pohybují rodinní příslušníci všech věkových skupin.  Děti v tomto věku vyžadují fyzický kontakt – není tedy možno dodržet doporučení ministra zdravotnictví (jako je omezení fyzického kontaktu, nedotýkání se, vzdálenost alespoň 1,5 m apod.) Děti v tomto věku jsou náchylné k virovým onemocněním a přenos nemoci se zde šíří rychleji… PROTO NA VÁS APELUJEME, ABYSTE V PŘÍPADĚ SEBEMENŠÍCH PŘÍZNAKŮ NEMOCI ČI NACHLAZENÍ NEVODILI VAŠE DÍTĚ DO MŠ! Pokud budou i nadále klesat stavy přítomných dětí, přistoupíme k omezení provozu mateřské školy dle potřeby.
Operační program lidské zdroje