Úvodní stránka

Informace o letním prázdninovém provozu

Informace o letním prázdninovém provozu  Vážení rodiče, s předstihem bych Vás ráda informovala o organizaci provozu o letních prázdninách. V týdnu od 29.6. až 3.7.2015 (MŠ Sedlčanská) bude provoz zajišťovat pouze jedna z našich školek, stejně tak od 24.8. do 28.8.2015 (MŠ Kotorská). V termínu od 6.7.2015 do 31.7.2015 bude provoz na MŠ Trojlístek (Bezová), MŠ Na Chodovci a MŠ Přímětická, v termínu 3.8. do 21.8.2015 bude mít provoz MŠ Krčská (Tajovského), MŠ Voráčovská a MŠ V Zápolí. Případné změny jsou vyhrazeny. (havarie a pod.) Závazně se budete moci na prázdniny přihlásit do 15.5.2015 na svých třídách u paní učitelky. Všechny platby na prázdniny budou probíhat předem v den, který Vám bude včas oznámen. Kdo bude řádně přihlášen, včas obdrží kopii Evidenčního listru dítěte a přihlášku do školky, kterou si vybral a její název zapsal do přihlašovacího archu. Výše úhrady na jednotlivých školkách a termín, kdy se platby budou vybírat, obdržíte také s předstihem. Školné se nevrací, stravné se vrací na základě potvrzení lékaře o nemoci v září. 31.3.2015                                                                                          Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje