Úvodní stránka

Kluci a děvčata chystejte košťata

Ve čtvrtek 28.4.2016 bude na zahradě MŠ od 15,30 hod. probíhat ,,Pálení čarodějnic". Čarodějnické odpoledne bude plné soutěží s odměnou a na závěr opékání špekáčků. Děti při opékání buřtíků, jen pod dozorem rodičů. Připraven bude i teplý čaj. Těšíme se na vás!
Operační program lidské zdroje