Úvodní stránka

Konec školního roku

Ráda bych všem rodičům i dětem popřála krásnou dovolenou. Prosím o dodržení termínu na odnesení VŠECH osobních věcí ze šaten i botníků. Nevyzvednuté věci budou vyprány a odvezeny a darovány do dětského centra při FTN. Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje