Úvodní stránka

Krásné prázdniny, dovolenou..

Přeji všem rodičům i dětem, aby si prázdninový čas co nejvíc spolu užili a vynahradili si tak spěch a shon během roku, těm, kteří budou chodit do prázdninové školky, aby tam prožily hezký čas. Zdenka Nováková a ostatní pracovníci.

Zároveň zveme rodiče s dětmi, kdo bude mít čas, aby přišli na táborák, který bude v MŠ Kotorské 14.7. od 16,30. Potkáme se tam s dětmi z Ukrajiny, postiženými válkou, kteřé u nás tráví část svých prázdnin.

Operační program lidské zdroje