Úvodní stránka

Kroužek fotbalu

Od 7.5.2021 začnou tréninky fotbalu pro děti, které mohou navštěvovat MŠ dle aktuálního vládního nařízení.

KROUŽEK FOTBALU ZAČNE OD PÁTKU  7. 5. 2021

TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT  NA HŘIŠTI ZŠ PLAMÍNKOVÉ OD  10:30 – 11:15

DEJTE DĚTEM VHODNÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUV, PITÍ

PLATBA :  0 - NÁHRADNÍ HODINY ZA 1. POLOLETÍ

PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC KROUŽKU : 25. 6. 2021

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH Z DŮVODU SITUACE  COVID-19 BUDETE INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Operační program lidské zdroje