Úvodní stránka

Logopedická depistáž

Vážení rodiče, pokud máte zájem o logopedickou depistáž, která bude probíhat v pátek 2.10. v MŠ, prosíme, podepište informovaný souhlas ve třídě.
Operační program lidské zdroje