Úvodní stránka

Logopedická depistáž

Vážení rodiče, pokud máte zájem o logopedickou depistáž, která bude probíhat ve čtvrtek 8.10 v MŠ, prosíme, podepište informovaný souhlas ve třídě.
Operační program lidské zdroje