Úvodní stránka

Logopedická depistáž

20.9. proběhne v MŠ  logopedická depistáž od 8:30 hod., nutný informovaný souhlas rodičů. Pro děti ze tříd - MODRÉ, ZELENÉ A ČERVENÉ PASTELKY.
Operační program lidské zdroje