Úvodní stránka

MŠ Kotorská-Modrá třída navštívila 17.5.2016 Sběrný dvůr,

kde si prohlédla jak se třídí odpad, zasoutěžila si ve znalostech " Co kam patří?" a přinesla si malé pozornosti. Děti se projely metrem i autobusem a nutno říci, že jízdu po jezdících schodech již zvládají velmi dobře.
Operační program lidské zdroje