Úvodní stránka

Návrat z výletu v 16:00 na Děkanskou vinici.

Děti pak budou v MŠ dle běžného provozu.

Operační program lidské zdroje