Úvodní stránka

Návštěva knihovny – modrá třída

V úterý 3.4.2018, navštíví děti z modré pastelky knihovnu s programem pro děti. Odcházíme po svačině, s sebou baťůžek s pitím. Pojedeme MHD, návrat na oběd.
Operační program lidské zdroje