Úvodní stránka

Návštěva sběrného dvora

Pod vedením koordinátorky paní Evy Šimkové jsme navštívili sběrný dvůr v ulici Durychova, kde se děti dozvěděly zajímavosti z oblasti třídění odpadu. Ukázali jsme si, kam se který druh odpadu dává, proč má kontejner na sklo tak velký otvor, dozvěděli jsme se, co je domeček a co klec a proč se z kontejneru na bioodpad kouří. Paní Šimkové patří velký dík za to, jak se dětem věnovala. Za svou snahu dostaly děti drobné odměny. Fotografie najdete v galerii a na rajčeti. Sběrný dvůr
Operační program lidské zdroje