Úvodní stránka

Nové informace o platbách školného

Vážení rodiče. Při výpočtu školného za březen, kdy byla naše mateřská škola od 18.3.2020 uzavřena, postupujeme podle § 123 odst. 4 školského zákona. Výše školného za březen činí 628 Kč. Pokud v měsíci dubnu budou mateřské školy nadále uzavřeny, školné se platit nebude. Vyúčtování proběhne po konci školního roku (začátek července). Pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci a přeplatek potřebujete co nejdříve, obraťte se emailem na paní hospodářky. Pro MŠ Sedlčanskou na : hospodarka.sedlcanska@4pastelky.cz. Pro MŠ Plamínkové 1589, Kotorská a Plamínkové 2 na : hospodarka.plaminkove@4pastelky.cz. Mgr. Z. Nováková
Operační program lidské zdroje