Úvodní stránka

Novoroční koncert v MŠ

V úterý 7.1.2020 dopoledne se uskuteční v mateřské škole interaktivní koncert Dechového tria s Tříkrálovou tématikou.
Operační program lidské zdroje