Úvodní stránka

Nový zápis na angličtinu a zájem o školu v přírodě

Vážení rodiče, na základě Vašich přání vznesených na schůzce rodičů a činnosti třídních důvěrníků jsou ve vestibulu školy vyvěšeny nové přihlášky na angličtinu a školu v přírodě.
Operační program lidské zdroje