Úvodní stránka

Orientační logopedická depistáž

V pátek 9.10. 2020 od 8:30h proběhne v MŠ  orientační logopedické vyšetření klinickým logopedem. Kdo bude mít zájem o vyšetření Vašeho dítěte je nutné vyplnit Souhlas zákonného zástupce u paní učitelky na třídě. Vyšetření není určeno pro děti z červené třídy a pro mladší děti ze žluté třídy (dle seznamu na třídě).
Operační program lidské zdroje