Úvodní stránka

Orientační testy školní zralosti – změna termínu

Testy budou probíhat v MŠ pro přihlášené děti dne 16.2.2021. Bude potřeba znova podepsat Informovaný souhlas a Čestné prohlášení - bezinfekčnost (je to požadavek pedagogické poradny, ne náš) Mgr. Z. Nováková
Operační program lidské zdroje