Úvodní stránka

Orientační testy školní zralosti

Ve středu 15.1. a 22.1. se uskuteční orientační testy školní zralosti u přihlášených předškoláků  (Souhlas zákonných zástupců podepsaný ve třídě). Termín konzultací s rodiči 20. 1. a  22.1. 2019 od 14:30 do 17:30 hodin. Bližší informace ve vestibulu školy.
Operační program lidské zdroje