Úvodní stránka

Ovzduší

Vážení rodiče, v současné době každý den sledujeme smogovou situaci v Praze. Podle daného vyhlášení ČHMU se uskutečňuje ( nebo neuskutečňuje )  pobyt dětí venku.
Operační program lidské zdroje