Úvodní stránka

Plán akcí KO

                                                                Plán-akcí-2017-18-akt.-12.12.17                                                                                        
Prosinec
 4.12.       Malujeme čerty na zeď                  pro rodiče a děti
6.12.        Mikuláš v MŠ od 10,30                                 všechny třídy
7.12.        škola Nanečisto  od 10h                                předškoláci - Ž
15.12.       Vánoční pohádka v MŠ od 8,30 !                všechny třídy
19.12.       Vánoční koncert v MŠ - Trio                        všechny třídy
                 výstavy betlémů Praha                                  třída žlutá, červená
20.12.      vánoční posezení s rodiči  všechny třídy
23.12.-1.1.     vánoční prázdniny – přerušení provozu
Leden
1.1.         Státní svátek – Nový rok
9.1.        divadlo v MŠ Princezna na hrášku
               návštěva sběrného dvora - předškoláci
 31.1.      lidské tělo, návštěva u lékaře - interaktivní pořad v MŠ        všechny děti
Únor
2.2.               pololetní prázdniny- omezení provozu
5.- 9.2.         jarní prázdniny- omezení provozu
13.2.             srdíčkový den
19.2.-23.2.  sběr papíru                                soutěž mezi třídami
20.2.            testy školní zralosti                      předškoláci
20.2.            předběžné testy školní zralosti                přihlášené děti
23.2.            slavíme masopust                   všechny třídy
27.2.             divadlo v ZŠ Plamínkové                   červená a žlutá
Březen
 6.3.             divadlo v MŠ Vodnická pohádka
21.3.            sluníčkový den
                    polodenní výlet na letiště, obj autobusem                         přihlášené děti
29.3.           Velikonoční prázdniny – omezení provozu
30.3.           Státní svátek
Duben
                  velikonoční dílny- rodiče a děti – odpoledne vestibul      přihlášené děti
                  zápisy do základních škol
3.4.          dravci v MŠ                                                                                   všechny děti
10.4.         cirkus Adonis v MŠ od 9h                                                        všechny třídy
20.4.         Divadlo v MŠ – O námořníkovi Čepičkovi                           všechny třídy
25.4.         Pálení čarodějnic
30.4.         provoz MŠ Sedlčanská
Květen
                  zápis do mateřských škol
2.5.           Duhový den                                                                 všechny děti
7.5.           provoz MŠ Kotorská
16.5.         besídky pro maminky od 15,30…..
3.4.               Olympiáda spřátelených MŠ na zahradě obj.Sedlčanská
28.5.-1.6.  sběr papíru                                                                           soutěž mezi třídami
31.5.        oslava dětského dne v MŠ
                 Duhový den                                                                                 všechny třídy
Červen
                Celodenní výlet
                spaní v MŠ pro předškoláky                                                         žlutá
20.6.      Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky                         všichni
 
Operační program lidské zdroje