Úvodní stránka

Plán akcí KO

                                                                 Plán-akcí-2017-18-akt.15.3.2018                
Březen
 6.3.             divadlo v MŠ Vodnická pohádka
20.3.          pohovory nad výsledky testů šk.zralosti
21.3.            sluníčkový den
22.3.                 velikonoční dílny pro rodiče a děti       přihlášení
29.3.           Velikonoční prázdniny – omezení provozu
30.3.           Státní svátek
Duben
 2.4.          Velikonoční pondělí
                  zápisy do základních škol
3.4.          dravci v MŠ                                                                                   všechny děti
10.4.         cirkus Adonis v MŠ od 9h                                                        všechny třídy
18.4.          Den otevřených dveří 15- 17,30
19.4.          sraz absolventů - zelená třída
20.4.         Divadlo v MŠ – O námořníkovi Čepičkovi                           všechny třídy
25.4.         Pálení čarodějnic
30.4.         provoz MŠ Sedlčanská
Květen
2.-3.5.      zápis - vydávání přihlášek                                        pro nové děti
 3.5.           Olympiáda MŠ na Sedlčanské                                soutěžní družstvo
4.5.           polodenní výlet Botanicus Ostrá                             žlutá a červená
9.-10.       zápis - vybírání přihlášek                                          pro nové děti
7.5.           provoz MŠ Kotorská
16.5.         besídky pro maminky od 15,30…..
28.5.-1.6.  sběr papíru                                                                           soutěž mezi třídami
31.5.        oslava dětského dne v MŠ
Červen
5.6.           Duhový den                                                                 všechny děti
6.6.      Celodenní výlet Staré Hrady                                                       všichni
14.6.          spaní v MŠ pro předškoláky                                                         žlutá
20.6.      Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky                         všichni
 
Operační program lidské zdroje