Úvodní stránka

Plán akcí PL2

 

PLÁN AKCÍ ŠKOLY 2020/2021

Akce jsou průběžně aktualizovány

Vzhledem k epidemiologické situaci se některé akce nemusí konat nebo mohou být omezeny.

 

Září

1.9.   Zahájení školního roku
8.9. 16:30 Schůzka rodičů
10.9. Dopol. Vítání občánků ne radnici – vybraní předškoláci
15.9. Dopol. Vítání občánků ne radnici – vybraní předškoláci
17.9. Dopol. Vítání občánků ne radnici – vybraní předškoláci
   
   
  Říjen
2.10 10:30 Projekt Stavitelé mostů – zelená třída
5.10 dopol Projektový den multikulturní výchovy – Ukrajina- zelená třída
7.10 Dopol. Logopedická depistáž pro přihlášené děti – červená, zelená
12.10 10:30 Projekt Stavitelé mostů- zelená třída
?   Polodenní výlet Zoopark Papouščí ráj – červená, zelená - zrušeno
19.-23.10   Týden bruslení pro přihlášené děti – červená, zelená- zrušeno
29. -30.10.   Podzimní prázdniny – omezený provoz pro přihlášené děti na MŠ Plamínkové 2
   
 

Stránky: 1 2 3 4 5

Operační program lidské zdroje