Úvodní stránka

Platba za angličtinu

Žádáme rodiče, aby neposílali platbu za angličtinu na účet školy, budeme vás neprodleně informovat, na jaký účet se tato platba bude posílat.  Platby, které již byly zaslány, přepošleme, nedělejte si starosti. Je to z důvodu, abychom se nemuseli stát plátci DPH. Děkuji. Mgr. Z.Nováková    
Operační program lidské zdroje