Úvodní stránka

Poděkování

Děkuji rodičům, dětem i zaměstnancům za vstřícnost při organizačních změnách souvisejících s výměnou podlahové krytiny. Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje