Úvodní stránka

Poděkování

Tímto děkujeme všem dětem i rodičům za pomoc v podobě hygienických potřeb pro děti z  Dětského centra při Thomayerově nemocnici . Děkujeme.
Operační program lidské zdroje