Úvodní stránka

Poděkování

Vážení rodiče, moc děkujeme všem, kteří jste se účastnili sběru papíru. Na účet školy je připsáno krásných 5220,- Kč !
Operační program lidské zdroje