Úvodní stránka

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM – HAVÁRIE VODY

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a ochotu při řešení náhlé havarijní situace (přerušení dodávky pitné vody).
Operační program lidské zdroje