Úvodní stránka

Poděkování za sběr papíru

Děkujeme dětem a jejich rodičům za aktivní zapojení do sběru papíru, který proběhl v termínu 9.10. - 13.10. 2017. Celkem se podařilo nasbírat 1157,5 kg. Výtěžek půjde na příspěvek dopravy celodenního výletu. Výsledky nejlepších sběračů,jsou vyvěšeny ve vestibulu naší MŠ. Těšíme se na příště 🙂
Operační program lidské zdroje