Úvodní stránka

Pojištění dětí

Vážení rodiče, v souvislosti se skutečností, že pojistná smlouva (tuto pojistku má uzavřenu Městská část Praha 4) na odškodnění úrazů dětí během pobytu dítěte v mateřské škole se řídí občanským zákoníkem, pojišťovna přestala odškodňovat úrazy vzniklé během vzdělávacího procesu v mateřské škole, důrazně žádám, abyste zvážili soukromé  uzavření úrazové pojistky  a pojištění odpovědnosti dítěte pokud samo způsobí škodu nebo úraz jinému dítěti. Jinak já sama ve spolupráci s ostatními ředitelkami, budu dále jednat o podmínkách  uzavření vlastní úrazové pojistky dětí z naší mateřské školy. Mgr. Zdenka Nováková
Operační program lidské zdroje