Úvodní stránka

Polodenní výlet do Přerova nad Labem

V úterý 10.4.2018, pojedou přihlášené děti do skanzenu Přerov nad Labem – téma ,,Velikonoce na vesnici“ Přihlašovat se mohou děti z červené, zelené a modré pastelky. Odjezd je v 8:00 hod., návrat cca 12:00 hod., Svačina z MŠ, s sebou baťůžek s pitím Platba bude hrazena z kultury ( cca 140,- Kč )
Operační program lidské zdroje