Úvodní stránka

Polodenní výlet – ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA


Polodenní výlet – ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA U KOLÍNA https://reparskadrazka.cz/cs/uvodni-stranka/ TERMÍN: 17.4.2019 ODJEZD OD MŠ: 8:00 h, návrat na oběd nejpozději v 12:30 h CENA 200Kč,- BUDE STRŽENA Z KULTURY. Přihlásit se mohou děti ze třídy D- zelená, A-červená (skupina 2), C-žlutá (skupina 2). V případě nedoplnění autobusu mohou doplnit autobus děti mladší.   Tabulka s přihlašováním bude ve vestibulu vyvěšena 1.4.2019.
Operační program lidské zdroje