Úvodní stránka

Pozor!!

PROSÍME O POZORNOST RODIČE, kteří v loňském roce přispívali na akce pro děti Klubu přátel školy (předseda KPŠ pan Bakos) KPŠ bylo založeno zástupci rodičů v létě 2013, byl zřízen i vlastní účet KPŠ. Poslední předložené vyúčtování bylo v listopadu 2013. Odsouhlasením rodičů na úvodní schůzce školního roku 2014/2015 bylo ukončeno zasílání příspěvků na účet KPŠ s tím, že jeho zůstatek bude převeden na účet školy jako sponzorský dar. Od září 2014 zasíláte Příspěvek na kulturu na účet školy. Do dnešního data není znám datum ukončení činnosti KPŠ, jeho vyúčtování za školní rok 2013/2014, nebyl proveden převod zůstatku. Prosíme tedy o zprávu od těch, kteří ví více pro ty rodiče, kteří neví a dotazují se. Prosíme o radu, jak dále postupovat..
Operační program lidské zdroje