Úvodní stránka

Pozvánka na kytarový ,,koncert“

V pondělí 14.5. od 15:00 hod., děti zahrají několik skladbiček pod vedením lektorky pí. Divišové. Srdečně zveme nejen rodiče zúčastněných dětí!
Operační program lidské zdroje