Úvodní stránka

Prázdninový provoz

V měsíci červenci bude v provozu pro naše přihlášené děti detašované pracoviště MŠ Sedlčanská, informace o platbách vám byly doručeny e-mailem.V srpnu je pro přihlášené děti ze Sedlčanské určena MŠ Fillova, rodiče obdrželi přihlášky a kopie Evidenčních listů. Pro přihlášené děti z MŠ Plamínkové, MŠ Kotorská a MŠ Plamínkové 2 je určena MŠ Kaplická, rodiče obdrželi přihlášky a kopie Evidenčních listů i termíny a systém přihlašování osobně nebo e-mailem. Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje