Úvodní stránka

Prázdninový provoz

Vážení rodiče, Rada MČ Prahy 4 schválila usnesení k organizaci prázdninového provozu. Prosím, promyslete, kdy budete potřebovat umístit Vaše dítě během prázdnin - od 1.7. do 31.8.. naše mateřská škola zjistí v MŠ Kotorská provoz od 1.7. do 29.7., ale můžete se přihlásit i na jinou školku. Prosíme, abyste si, pokud můžete, zajistili péči o díte v době naší přípravy školek na nový školní rok (29.8.-31.8.) tak, abychom v této době neměli pokud možno žádné děti.. Termín, do kdy je nutné dítě přihlásit ve svých třídách u svých učitelek je 6.5.2016. Rodiče přihlášených dětí od nás obdrží přihlášku na konkrétní vybranou školku s termínem placení stravného a školného na přihlášené období a kopii Evidenčního listu dítěte. Upozorňuji, že úhrada za vzdělávání se v případě neúčasti dítěte na prázdninovém provozu nevrací.  Mgr. Z.Nováková
Operační program lidské zdroje