Úvodní stránka

Prázdniny 2017

Vážení rodiče, na centrálních nástěnkách ve všech mateřských školách je od  1.3. 2017 vyvěšen seznam škol, které budou v letošním roce zajišťovat prázdninový provoz. Promyslete, zdali budete nutně pro své dítě potřebovat prázdninovou školku. Během měsíce dubna budeme zjišťovat, jestli máte zájem o prázdninový provoz pro Vaše dítě a na jakou mateřskou školu se půjdete přihlásit. Od nás obdržíte poté přihlášku na Vámi vybranou školku a okopírovaný Evidenční list Vašeho dítěte. S vyplněnou přihláškou, Evidenčním listem  a s penězi na stravné a školné je nutné se ve stanovené dny dostavit do příslušné mateřské školy, zde zaplatit školné a stravné - přičemž školné se v případě neúčasti dítěte na prázdninovém provozu nevrací.  Zdenka Nováková    
Operační program lidské zdroje